Privacybeleid

Ogen open! verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Ogen open! wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Ogen open! (persoons)gegevens?

 • Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan de Ogen open! website(s).
 • Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, inlogt als cursist, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.
 • We verzamelen bij het afnemen van een dienst per dienst via daarvoor op maat gemaakte formulieren (via de website of via de mail) persoonlijke informatie. Deze informatie bewaren we standaard 1 jaar en wordt daarna verwijderd en evt per afgenomen dienst opnieuw opgevraagd.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Ogen open!?

 • Ogen open! verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan Ogen open!. Als je gebruik maakt van onze diensten hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je beter van dienst te kunnen zijn.
 • We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mail nieuwsbrieven worden ook op individueel niveau vastgelegd.
 • We verzamelen bij het afnemen van een dienst per dienst via daarvoor op maat gemaakte formulieren (via de website of via de mail) persoonlijke informatie. Deze informatie bewaren we standaard 1 jaar en wordt daarna verwijderd en evt per afgenomen dienst opnieuw opgevraagd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

 • Ogen open! verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam of andere diensten. Ook heeft Ogen open! gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een klant-, offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.
 • Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Ogen open! slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.
 • Ogen open! maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren en om de dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement

Derde ontvangers

 • Ogen open! maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.
 • Ogen open! maakt voor iDEAL betalingen gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener. Relevante contact- en betaalgegevens kunnen in die context worden gedeeld met Mollie.
 • Ogen open! verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

 • Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Ogen open! het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Ogen open! onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Ogen open! gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Ogen open! vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van mails of een andere verwerking weer intrekken door te klikken op de link onderin de betreffende mail.
 • Merendeel van bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via de links onderin de betreffende mails. Uiteraard kun je contact met ons opnemen via het contactformulier om van je rechten gebruik te maken.
 • Heb je het idee dat Ogen open! niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

 • Ogen open! heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Ogen open! schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Ogen open! is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via het contactformulier

Wijziging van Privacy Statement

Ogen open! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Juli 2018


Ogen open!, gevestigd aan van Abbestraat 44, 1064 WV Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.