Hoe werkt dat, jezelf weer fit maken?

Overal is wel een medicijn voor te bedenken. Daar zijn artsen voor opgeleid. Ook voor geestelijke klachten worden vaak medicijnen voorgeschreven.
Maar pillen zijn een chemische toevoeging aan je lichaam en bedoeld om verschijnselen te onderdrukken. De oorzaak wordt niet weggenomen. Je kunt dus levenslang blijven slikken. Daar ligt o.a. het probleem van de hoge kosten in de gezondheidszorg. Is het niet verstandiger om ook aan oorzaken te werken? Is het dan niet een goede investering om te onderzoeken of je daar zelf iets aan kunt doen?

Liefde en dankbaarheid waterkristal van Emoto

Foto van een waterkristal door Emoto

Jezelf fit maken kun je zelf op drie manieren doen:

  • gezond eten en sportief leven, je werkt aan je lichaam
  • aan een gezonde en positieve geest werken
  • jezelf helen, je werkt hiermee aan lichaam en geest tegelijk.

Kenmerken van methodes voor zelfheling

Het bijzondere van alle methodes voor zelfheling is:

  • Je maakt rechtstreeks contact met jouw onbewuste
  • Je kunt met aandacht invloed uitoefenen op je lichaam
  • Jouw lichaam heeft de intelligentie om zichzelf te helen en weet precies wat er moet gebeuren.

Beïnvloeding van lichaam en geesthoofdklein

Je lichaam wordt op vele wijzen beïnvloed. Zo beïnvloeden gifstoffen in voeding en elektromagnetische straling je lichaam ook in grote mate.
Ook negatieve gedachten (zoals bijvoorbeeld: dit kan ik niet aan) zenden signalen (energie) uit door je hele lichaam. Positieve gedachten (zoals bijvoorbeeld: ik vertrouw dat dit goed gaat) hebben positieve invloed.

Ieder mens beschikt over een innerlijke wijsheid die weet wat goed is voor het lichaam en de geest die je kunt aanspreken. Affirmaties of andere zinnen (EFT en MIR methode), op de juiste manier geformuleerd en gecommuniceerd, kunnen die wijsheid aanspreken en zijn een krachtig hulpmiddel om veranderingen teweeg te brengen.

Met de kracht van jouw eigen aandacht kun je je lichaam bewust terug in de richting van die optimale staat sturen.

Onrust bij kinderen

Kinderen zijn gevoelig en reageren op stoffen in het milieu maar ook op onrust in hun omgeving. Ook voelen ze op een vaak haarfijn aan als je niet vanuit jezelf spreekt maar vanuit een onbewuste conditionering.

Wat heb je onbewust van jouw ouders meegekregen dat je vindt dat jij moet en dat je kind moet? Het is zichtbaar dat kinderen zich meer ontspannen als ook de ouders ontspannen zijn.  Methodes van zelfheling werken zodanig door dat ze je rust en vertrouwen geven. Dat leidt ook tot meer rust in het gezin.

Ga zelf aan de slag met de MIR methode

Kies een methode die bij je past, ga aan de slag met jezelf en ontdek de mogelijkheden om het negatieve los te laten. Het werkt goed voor zowel lichaam als geest. Vooralsnog beschrijf ik twee zelfhelingsmethoden op deze site:

MIR-Methodeboek wie ben ik echt ®, eenvoudig en snel mee te beginnen, zie de instructievideo’s op de website

De methode van Dr Hew Len, is met name voor geestelijke heling

In mijn boek ‘wie ben ik echt, vind jezelf met de passiecirkel‘ staan nog meer technieken beschreven.

NB: als je onder behandeling bent van een arts:  overleg altijd met de arts als je vermindering van medicijnen overweegt.

Tip: bezoek een oude zielen ontmoeting

en ervaar hoe je meer gaat stralen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.